22"-24" Half Polished Half Natural Kudu Horn Shofar Kosher Israel Tradition

22"-24" Half Polished Half Natural Kudu Horn Shofar Kosher Israel Tradition

Brand: shofarEAN: 7897556827242
  • $49.98
Quantity :

Details

Brand: shofar

EAN: 7897556827242